Notícia sobre participació

febrer 21, 2010

El Servei Català de la Salut ja ha penjat al seu Web  la memòria de la Jornada Governs Territorials de Salut. La Governança del Sistema de Salut. Un procés participatiu, amb un document recollint les ponències.

Crec que ja ho hem dit, però ho repetim: tot i les seves dificultats i mancances, ens hem proposat  impulsar el desenvolupament dels Consells de Salut, i ajudar en tot el que puguem. Tant conceptualment, perquè ens sembla una manera d’incrementar la qualitat democràtica, com pràcticament, perquè creiem que la gent que forma part dels Consells, juntament amb els responsables de les administracions, poden fer una molt bona feina que millori el Sistema de salut, que generi canvis visibles i que aporti idees. I tot això sense oblidar que ha de ser una participació saludable per a la gent que hi participa, on no tinguin cabuda ni la decepció ni el cansament. L’Administració juga un paper important, posant totes les eines a l’abast del bon funcionament dels Consells. Nosaltres ens comprometen a donar visibilitat a les decisions que prenguin, als seus èxits, les seves dificultats i també a mantenir-los informats de les opinions que ens arribin al Web e-Criterium i que afectin  la seva zona. Estarem molt contents de comptar amb la seva participació, de rebre les seves opinions. Us invitem a fer-ho.

Olga Fernández Quiroga

Anuncis

Els Consells de Salut i els consells per a la salut

Desembre 21, 2009

Dintre del treballs que fem per posar en marxa el Web  e-Criterium, una part molt important és la que dediquem a  establir les eines adients per col·laborar en la dinamització  dels Consells de Salut, que són els òrgans de representació ciutadana al Sistema Sanitari, tant els que s’estan creant aquí, a Catalunya, arran de la implantació dels Governs Territorials de Salut, com els que ja existien creats pels alguns Ajuntaments.

L’altre dia, treballant en la recerca de documentació, cerco en la Web del Departament de Salut i del Cat Salut les paraules “Consells de Salut”, i apareix:  en primer, segon i quart lloc consells  per a la salut, per a joves, nens, campistes… i sols  en el tercer lloc, surt un òrgan participatiu que resulta ser el Consell Assessor d’empreses i Científic de la Fundació TIC Salut

google

Vaig al Google i repeteixo les mateixes paraules: la primera entrada és pel que estic buscant, els Consells de Salut del Governs Territorials de Salut, del model sanitari català, la segona de l’hospital Sant Joan de Déu sobre consells per a la salut; el tercer el web del Col·legi de farmacèutics de Barcelona també de consells per a la salut. El quart torna a ser d’un òrgan de participació, el Consell Municipal de Salut de Barberà del Vallès, un poble de la província de Barcelona.

Puc considerar-ho una anècdota, que ho és, però també  un reflex de la necessitat de fer quelcom perquè aquesta anècdota de joc amb la polisèmia de les dues paraules, ens doni altres resultats, almenys i en un primer moment, que ens apropem als resultats de cerca de Google.

Nosaltres treballarem perquè la ciutadania que participa als Consells de Salut aquí, a Catalunya, però també a la resta de l’Estat, tingui les màximes facilitats per realitzar la seva tasca, considerin que la feina i l’esforç dedicat tenen resultats evidents i sobretot que comprovin que la seva feina és generadora de canvis de millora.

Olga Fernández Quiroga